Hälsa & Wellness - gruppbokning

Skulle du och ditt team må bättre av att må bra? Ju mer vi fokuserar på hälsa, desto bättre kommer vi må på alla plan. En sund livsstil ger hållbarare anställda, en bra kondition ger friskare anställda. En anställd som är hållbar och frisk, kommer inte bara må bättre utan även kunna koncentrera sig bättre & under längre tid, samt vara sjuk sällan. En genomsnittlig anställd i Sverige är sjuk 7 dagar per år. Det är 7 dagar med sjuklön och nästan 1,5 vecka utan produktivitet – per anställd. Anställda som är sjuka kan av naturliga orsaker inte bidra till arbetet på samma vis som en frisk anställd, samtidigt som den sjuka kostar företaget pengar. Genom att fokusera på friskvård kommer företaget att både minska sina sjukkostnader och öka produktiviteten. Att det även ger gladare medarbetare är en bonus!

 

Om den anställda är frisk men inte mår så bra, kommer hen gå till jobbet men inte kunna leverera och prestera som önskat. Hen kommer ha sämre koncentrationsförmåga och lägre tempo, kanske även svårt att möta deadlines och ta egna initiativ. Det finns även en stor risk att hen låter sitt dåliga mående speglas i form av dålig attityd gentemot arbetet, sprida negativa åsikter och dra ned hela arbetsgruppens humör och arbetsmoral.

 

Team Vickans Wellness erbjuder träning, workshops och event för att främja alla anställdas hälsa genom ett helhetsperspektiv. Vi skräddarsyr tjänsten efter behov och önskemål, på individuell nivå eller för hela arbetsgrupper eller avdelningar. Vi jobbar med med välmående – inifrån och ut – för att hela människan ska må bra! Genom vår tjänst Wellness för ditt team kan du visa omtanke om dina medarbetare samtidigt som du kan öka företagets produktivitet och minska kostnader.